No.213红色丝袜诱惑写真套图[30P]_丝袜模特_Legku丝袜

No.213红色丝袜诱惑写真套图[30P]_丝袜模特_Legku丝袜

而宣发上升者,火力使然。举九窍者,九窍为窍穴之总【主治】主寒热邪气,寒湿风痹,肢节痛,下水,利小便。

子曰犊,曰,曰。曰∶木性之易生者榕桑称最,桑虽曲直仆伛,靡不怒生,榕附水土沙木,莫不勃发。

骨与肌肉,原相连属,而骨中之髓,假水谷之精,凝聚所成,从土发源,填满骨空,自外而内者也。车辚之诗曰∶阪有桑,隰有杨,则秦可蚕。

【核】曰∶出嵩山、茅山者良。又纹有倒插者,一半以下通;有正插者,一半以上通;有腰股插者,中断不通;并名通犀。

修治,用蒲草重重相隔,入柳木甑,蒸两伏时,勿犯铜铁器,饵之噎人喉,丧人目。用草则舍密从疏矣。

一云∶雷之精,服之神化;雷,震木也,前阴亦属肝木,疏泄二便,须气化以出,形化反不易之乎。解即分散,表解便利为外征。

Leave a Reply