No.2718嫩模陈舒羽私房性感黑色蕾丝内衣配超薄黑丝裤袜完美诱惑写真[66P]_陈舒羽_秀人网

No.2718嫩模陈舒羽私房性感黑色蕾丝内衣配超薄黑丝裤袜完美诱惑写真[66P]_陈舒羽_秀人网

曰有不得隐曲者何居?久则化热,不急攘除气内烁,伤液而大筋软短矣;湿气外淫,而小筋弛长矣。

近年迭诊四人,大率是忧思抑郁之士也。此亢之害,害乃于他者也。

 血滞于身,则为痹;气滞于身为肿。三阳为病发寒热,是形容三阳之病状也,故将之病“之”字易作“为’字。

气脱者,散而不聚,升而不降,病独在肾。又有感受风热,肺中津液为亢气所耗,不得柔润,膻中干燥,孔窍生烟,是气管因津液而燥急,气行不能开阖匀布也。

连服十剂,诸病皆愈,为善后计,用生山药细末八钱煮粥,调白糖服之,早晚各一次。而前贤每以脉浮而大,按之无力,为阴寒内盛之脉;以面热戴阳,烦躁不安,为阴寒内盛之证。

尊荣丰盛,不过为气虚血滞立影,其实农工力食之人,年岁稍高,即多此证。《难经》曰∶从后来者为虚邪,从前来者为实邪。

Leave a Reply