No.5440模特白茹雪私房脱白色连衣裙露黑色轻透蕾丝内衣迷人诱惑写真[66P]_白茹雪_秀人网

No.5440模特白茹雪私房脱白色连衣裙露黑色轻透蕾丝内衣迷人诱惑写真[66P]_白茹雪_秀人网

为色惨形疲,为神衰气怯。寒吐者,乳片不消,多吐而少出,面白眼慢,不热不渴,气缓神昏,额上汗出,脉息沉微。

阳痧,腹痛手足暖,以针刺两大拇指甲内侧离肉一韭叶许,出血即安。 凡气积血积虫积食积,伤寒实热秘结等证。

 涂囟法专治客忤等症。 伤其阴,则土壅塞而湿聚。

秫即黄米,乃梁米粟米之小者也。 又闷脐生者,儿粪门有一膜,闷住儿气,故不能出声,拍之则膜破而叫矣。

水蓄下焦,故利而少腹满。乃内蕴之痰,窒塞胸间。

王海藏曰∶邪气居高,非酒不到。若病在半表半里,法当和解,故次和解。

Leave a Reply